صفحه اصلي 
 
مرکز تخصصی آپا کرمان

 


کلمه اختصاری آپا از سه حرف اول کلمات آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد تشکیل شده است.
مرکز تخصصی آپا کرمان با هدف بهبود امنیت شبکه‌ و مقابله با نفوذ، تامین امنیت سامانه های نرم افزاری، تربیت نیروهای متخصص در زمینه امنیت سایبری و آموزش موسسات دولتی و خصوصی در سال 1396 در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان راه اندازی شده است.